Een nieuw jaar, een goed begin, ook op kantoor!

Een nieuw jaar, een goed begin, ook op kantoor!

Een nieuw jaar, een goed begin, ook op kantoor!

Gelukkig nieuwjaar gewenst! 2022 staat ondertussen alweer op de teller. Bij een nieuw jaar horen een hoop goede voornemens. Meer bewegen, gezonder eten, meer slapen, iedereen kent ze wel. 
Na de feestdagen is ook de start van het nieuwe werkjaar begonnen. De start van het nieuwe jaar is het ideale moment om gesprekken aan te gaan met jouw werknemers over de verwachtingen van het aankomende jaar.

Het is van belang dat jij aan het einde van het jaar een objectieve evaluatie kan maken van de groei en prestaties van jouw werknemers. Het is daarom belangrijk om deze besproken verwachtingen vast te leggen. Wij geven een aantal tips hoe jij deze verwachtingen kan vastleggen en het jaar goed kan starten. 

Bereid het gesprek goed voor. 

Voorafgaand aan het gesprek met de werknemer is het als werkgever belangrijk om de bedrijfsdoelen van 2022 duidelijk op een rijtje te hebben. Plan het gesprek voorafgaand in samen met de medewerker en geef hem of haar de kans om het gesprek goed voor te bereiden. Maak vooraf duidelijk welke onderwerpen aan bod komen en wat er van de medewerker verwacht wordt. 

Bespreek de bedrijfsdoelen en de persoonlijke doelen van de werknemer.

Nadat de jaarlijkse bedrijfsdoelen zijn opgesteld, kan je met de medewerker kijken hoe zijn of haar doelen bijdragen aan het halen van het doel van het bedrijf. Naast bedrijfsdoelen kunnen ook competenties of persoonlijke groei van de medewerker besproken worden. Jij als werkgever kunt vaak een rol spelen in het behalen van deze competenties door in te spelen op de benodigdheden die bijdragen aan het halen van dit doel.

Noteer de doelen op de SMART manier 

Om doelen minder abstract te maken is de SMART manier een goede manier van doelen formuleren. Zowel werkgever als werknemer krijgt zo makkelijker inzicht in de doelen. 

  • S (Specifiek) = Wat is het doel precies? 
  • M (Meetbaar) = Wat wil ik horen, zien of voelen als dit doel bereikt is? 
  • A (Acceptabel) = Doelen moeten zowel voor werkgever als werknemer acceptabel en voldoende ambitieus zijn. 
  • R (Realistisch) = Doelen moeten realistisch zijn met de beschikbare middelen. 
  • T (Tijdsgebonden) = Doelen moeten een duidelijke start- en einddatum hebben. 

Vraag feedback van de medewerker 

De doelen zijn besproken en SMART geformuleerd. De volgende stap is de aanpak: Hoe kan jij jouw medewerkers helpen bij het behalen van hun doelen? Vraag feedback om te polsen wat jouw medewerkers van jou verwachten. Dit geeft een goede kans om werknemers te helpen met het behalen van hun doelen, wat uiteindelijk bijdraagt aan het behalen van de doelen van het bedrijf. 

Probeer tussentijds te evalueren. 

Alles is geregeld en staat klaar om 2022 een goed jaar te laten worden. Zorg wel nog voor tussentijdse evaluatiemomenten, deze kan je van tevoren al inplannen. Deze momenten zorgen ervoor dat jij op de hoogte bent van het groeiproces en eventuele onverwachtse omstandigheden waar rekening mee gehouden kan worden. 


Op zoek naar personeel?

Laat ons de werving verzorgen, hoeft u alleen nog de selectie te doen!

Deel via social media